Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Ścieżka nawigacyjna: Dla pacjentów doorosłych >> Testy oddechowe

Testy oddechowe

Test oddechowy z C13 wykrywający zakażenie Helicobacter pylori.

 • Bakteria Helicobacter pylori może wywoływać zapalenie błony śluzowej żołądka oraz chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Bakteria posiada enzym ureazę, dzięki któremu jest to jedyna bakteria mająca zdolność przeżycia w kwaśnym środowisku żołądka. Test oddechowy z C13 wykorzystuje właśnie tę właściwość Helicobacter pylori. Pod wpływem ureazy Helicobacter pylori mocznik jest rozkładany a uwalniany dwutlenek węgla wydalany jest z powietrzem wydychanym.
 • Pacjent, u którego wykonuje się test oddechowy wykrywający zakażenie Helicobacter pylori powinien być na czczo (około 4 godziny po ostatnim posiłku). Pacjent otrzymuje do połknięcia kapsułkę zawierającą mocznik znakowany izotopem C13, którą popija sokiem pomarańczowym lub jabłkowym a następnie dwukrotnie w odstępie 30 minut pobierana jest próbka powietrza wydychanego (pacjent nadmuchuje balonik). Pojawienie się w powietrzu wydychanym izotopu C13 świadczy o zakażeniu Helicobacter pylori.
 • Badanie jest niebolesne i nieobciążające. Czas badania 30 minut. Wynik uzyskiwany jest natychmiast po dokonaniu pomiaru C13 w pobranych próbkach.
 • Cena badania 200 zł
 • Termin badania można umawiać telefonicznie 22 8157169.
 • Badania u pacjentów dorosłych wykonywane są od godziny 15.00

Wodorowy test oddechowy

 • Test wykrywa procesy fermentacji, których produktem są cząsteczki wodoru. Zachodząca w jelicie fermentacja może być przyczyną wzdęć brzucha, poczucia dyskomfortu, bólów brzucha i biegunki. Dochodzi do niej w wyniku zaburzeń trawienia i wchłaniania dwucukrów (laktozy, fruktozy lub sacharozy) albo w wyniku tzw. przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim.
 • Pacjent poddający się testowi musi być na czczo (6 godzin po ostatnim posiłku). Test polega na pomiarze stężenia wodoru w powietrzu wydychanym, po podaniu do wypicia roztworu jednego z dwucukrów. Pomiarów dokonuje się co 30-60 minut przez okres 2 godzin.
 • Badanie jest niebolesne i nieobciążające.
 • Cena badania 150 zł
 • Termin badania można umawiać telefonicznie 22 8157169.
 • Badania u pacjentów dorosłych wykonywane są od godziny 15.00

Testy oddechowe z C13 oceniające czynność wątroby

 • Cena badania 200 zł
 • Termin badania można umawiać telefonicznie 22 8157169.
 • Badania u pacjentów dorosłych wykonywane są od godziny 15.00

Testy oddechowe z C13 oceniające czynność trzustki

 • Cena badania 300 zł
 • Termin badania można umawiać telefonicznie 22 8157169.
 • Badania u pacjentów dorosłych wykonywane są od godziny 15.00